Country Matrix for
DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)

Amerika Birleşik Devletleri
Azerbaycan Cumhuriyeti
Brezilya Federatif Cumhuriyeti
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
Çin Halk Cumhuriyeti
Fas Krallığı
Federal Almanya Cumhuriyeti
Fransa (Fransız Cumhuriyeti)
Güney Afrika Cumhuriyeti
Hindistan Cumhuriyeti
Hollanda
Irak Cumhuriyeti
İran İslam Cumhuriyeti
İspanya Krallığı
İsrail Devleti
İtalya Cumhuriyeti
Japonya
Mısır Arap Cumhuriyeti
Pakistan İslam Cumhuriyeti
Rusya Federasyonu
Suriye Arap Cumhuriyeti
Suudi Arabistan Krallığı
Türkiye Cumhuriyeti
Helen Cumhuriyeti (Yunanistan)