TBMM (Turkish General Assembly)

Yetkileri sınırlı da olsa meşrutiyetle başlayan Mebuslar Meclisi, Mîsâk-ı Millî kararlarından sonra dağıtılmış, yerine yetkileri daha geniş Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. 1 Kasım 1922 saltanatın ilgası, peşine 3 Mart 1924'te hilafetin ilgası ile Meclis yetkileri doruk noktasına ulaşmıştır. Doğrudan gücünü milletten alması onu çok güçlü kılmış hatta Cumhuriyetin ilanına kadar meclisin başkanı devletin başkanı kabul edilmiştir.

İlk mecliste hükümeti de meclis kuruyordu. Sonra kabine sistemiyle önce başbakan seçiliyor daha sonra başbakanın kurduğu hükümet güven oyu alıyordu. Günümüzde ülkenin lideri bu sistemin modern dünyanın gereksinimlerini karşılamadığı ve kararların yavaş alındığı gerekçeleri ile referandumla ülke cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Yani artık başbakan olmayacak, cumhurbaşkanı kendi kurduğu hükümetle devleti yönetecek ve hükümetin güven oyu almasına gerek kalmayacaktı. Meclisin yetkilerinin hala birçoğu devam ediyordu. Ancak bir kısmı da devlet işlerine hız kazandırması için cumhurbaşkanına devredildi.

Gündem Maddesi: Mültecilerin Türkiye'ye sosyal, ekonomik, askeri ve toplumsal etkileri

Genel Sekreter Başyardımcısı: Alaaddin Emir Sarsıcı
Akademik Asistan: Ayşenur Çırakoğlu

Country Matrix Study Guide

Galleries

Committee Gallery Coffe Break Gallery Closing Ceremony Gallery